Для всiх, хто бажає започаткувати або розвивати свiй бiзнес у е-освiтi (дистанцiйне навчання, телеосвiта та iн.)!

Європейська Мережа для Технiчного Розвитку (ЄМТР – ENTeD) пропонує три онлайновi курси та онлайновi семiнари.

Цi курси не є традицiйними дистанцiйними курсами: їхньою головною метою є створення в Європi вiртуального спiвтовариства, де люди з гарними бiщзнес-iдеями могли б зустрiти потенцiйного iнвестора чи партнерiв, що зацiкавленi у спiвучастi в запропонованих комерцiйних проектах.

Курс 1. Iнтернет i ризиковий капiтал: новi можливостi для бiзнесу
Учасники навчаться, де можна знайти джерела фiнансування, або як вiдшукати заповзятливих капiталiстiв.

Курс 2. Написання бiзнес-плану
Учасники навчаться, як розробити бiзнес-план i як подати його iнвесторовi. Команда ЄМТР надає онлайнову допомогу в пiдготуваннi бiзнес-планiв.

Курс 3. Пошуки джерел громадського фiнансування Учасники одержать iнформацiю щодо джерел громадського фiнансування в Європi та методи їхнього досягнення.

Усi курси безкоштовнi та доступнi для всiх, хто володiє англiйською мовою.

Пiдписатися на курси можна за адресою http://ented.edulife.com або на вiдповiднiй сторiнцi сайту ЄМТР www.ented-eu.org.

Детальнiшу iнформацiю про курси можна одержати за адресою a.heuvel@enaip.fvg.it

Назад