Студентська програма обміну

Однорічна програма для студентів, що навчаються в університетах Центральної та Східної Європи й колишнього Радянського Союзу. Метою програми є сприяння міжнародному діалогу між студентами навчальних закладів різних країн, знайомство студентів цього регіону з життям їхніх колег з інших куточків світу та допомога студентам в їхній професійній орієнтації шляхом організації семінарів та асоціацій випускників.

Можливо одержати стипендії на навчання за такими дисциплінами: американські студії, вивчення античної класики, історія, історія мистецтва, журналістика, культурна антропологія, міжнародні відносини, образотворче та виконавче мистецтво, політологія, порівняльне літературознавство, економічна теорія.

Учасники програми вчаться в одному з американських університетів впродовж одного року. Після цього вони повертаються додому, щоб закінчити навчання в своєму вузі. Відбір учасників та їхній розподіл по університетах проводяться американською стороною. Кандидати не можуть вибрати університет на свій розсуд. При відборі увага приділяється академічному рівню кандидатів, знанню англійської мови, їхнім інтересам поза рамками навчального процесу та їхнім лідерським здібностям. Учасники програми одержують стипендію, що відшкодовує плату за навчання, витрати на проживання і підручники, дорожні витрати та медичне страхування.

Центральноєвропейський університет

Центральноєвропейський університет - визнаний у світі заклад післядипломної освіти у галузі суспільних наук. Його метою є сприяння розвитку відкритого суспільства в Центральній та Східній Європі та країнах колишнього Радянського Союзу через впровадження системи освіти, заснованої на творчості, критичному підході до аналізу ідей та порівнянні. Навчальні заклади ЦЄУ знаходяться в Будапешті (Угорщина) та Варшаві (Польща).

ЦЄУ пропонує магістерські програми в таких галузях:
гендер і культура, екологія, економіка, історія, медієвістика, міжнародне комерційне право, міжнародні відносини та європейські студії, вивчення націоналізму, південносхідноєвропейські студії, політологія, порівняльне конституційне право, права людини, соціологія.

ЦЄУ пропонує програми для аспірантів, які здійснюють наукові дослідження в інших освітніх закладах, але бажають скористатися можливостями, які надають інноваційні програми, викладачі міжнародного рівня та ресурси ЦЄУ, для написання дисертацій. Одно- або двосеместрове перебування таких аспірантів у ЦЄУ спонсорує відповідний факультет університету чи певна програма.

Кембриджський університет

Однорічна магістерська програма у всесвітньо відомому університеті. Надаються стипендії на навчання у широкому діапазоні спеціальностей: археологія, європейські студії, екологія, кримінологія, англійська та прикладна лінгвістика, менеджмент, міжнародні відносини, мовознавство, музик-знавство, музична композиція, орієнталістика, психологія, соціальна антропологія, соціологія та політологія сучасного суспільства, студії розвитку, суспільство та розвиток, економіка сільського господарства. Учасники конкурсу повинні мати диплом про вищу освіту, бути громадянами України, мати високі академічні показники та вільно володіти англійською мовою.

Оксфордський університет

Дев'ятимісячна стипендія на навчання в Оксфордському університеті призначена для молодих науковців, які бажають збагатити досвідом, здобутим під час навчання у Великій Британії, вищу освіту на батьківщині та які демонструють не тільки високі академічні показники, але й потенціал для того, щоб стати лідерами та впливати на формування громадської думки в своїй країні. Підтримується здійснення досліджень у галузі гуманітарних та суспільних наук, екології та охорони здоров'я. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня в Оксфордському університеті. Учасники конкурсу повинні мати високі академічні показники, представити чітке обгрунтування мети свого дослідження та вільно володіти англійською мовою.

Програма стажування для спеціалістів - екологів

Дворічна програма вивчення менеджменту в галузі екології в США, розрахована на випускників вузів. Метою програми є виховання нового покоління висококваліфікованих лідерів екологічної науки, які намагатимуться розв'язати проблеми довкілля в Україні, зміцнюватимуть зв'язки зі своїми колегами в усьому світі, пропагуватимуть та підтримуватимуть міжнародну співпрацю у вирішенні глобальних екологічних проблем. Учасники конкурсу повинні мати диплом про вищу освіту, високі показники в одній з наук про Землю, математиці, інженерних дисциплінах, хімії, економіці, спеціальних науках або споріднених галузях, мати досвід позаінститутської роботи, пов'язаної з охороною довкілля.

Единбурзький університет

Мета програми - надати повну фінансову підтримку найкращим кандидатам на навчання у Великій Британії в галузі гуманітарних та соціальних дисциплін. Учасники конкурсу повинні бути віком до 35 років, мати українське громадянство та постійно проживати в Україні, навчатися в очній чи заочній аспірантурі або принаймні планувати вступити до аспірантури. Підтримка надається тільки на проведення наукових досліджень у Великій Британії; здобуття наукового чи кваліфікаційного ступеня не фінансується. Пропонуються стипендії на навчання в таких галузях: економіка, іслам та сходознавство, історія, історія Шотландії, політика, право, психологія, соціальна антропологія та соціологія, соціальна політика, соціальна робота, суспільна історія, східноазійські студії, філософія, шотландські студії. Кандидати на отримання стипендій повинні мати високі академічні показники та вільно володіти англійською мовою.

Назад