Інформація про центри "Освіта"

Центри "Освіта"є інформаційно-консультативними агенціями, які надають інформацію про можливості навчання за кордоном та існують при Міжнародному Фонду "Відродження" з 1990 року.

Ми надаємо:

Ми не надаємо:

Наші стипендії та програми:

1) Стипендії для студентів 1-4 курсу:

Студентська програма обміну - однорічна програма без здобуття ступеню для осіб, які вивчають суспільнознавчі та гуманітарні дисципліни, є студентами університетів у Східній та Центральній Європі та країнах колишнього Радянського Союзу на навчання у американському університеті або коледжі. Всі витрати на проживання та навчання відшкодовуються програмою. Брати участь у цій програмі можуть лише студенти другого курсу

2) Стипендії для аспірантів:

Центральноєвропейський Університет (ЦЄУ) пропонує програми на здобуття магістерського ступеню у широкому спектрі суспільнознавчих та гуманітарних дисциплін. Також існує програма стипендій на отримання кандидатського ступеню, що надається тим, хто бажає скористатися з інноваційних програм ЦЄУ для написання власної дисертації. Стипендія відшкодовує витрати на навчання та проживання.

Кембриджський Університет пропонує однорічну програму для отримання магістерського ступеню у великому діапазоні спеціальностей (більшість з них гуманітарні та суспільнознавчі науки). Учасники повинні мати добрий рівень володіння англійською мовою та високі академічні показники.

Оксфордський Університет надає стипендію на навчання/стажування впродовж дев'яти місяців у широкому спектрі дисциплін для осіб, що бажають використати знання, здобуті у Великій Британії, для допомоги власним країнам. Ця програма не передбачає отримання наукового ступеню.

Програма стажування для спеціалістів-екологів - це дворічна магістер-ська програма в Сполучених Штатах в галузі екології. Ті, хто бажають взяти участь у програмі, повинні мати диплом про закінчену вищу освіту (п'ять років), високі академічні показники та диплом бакалавра в одній з природничих наук

Единбурзький Університет надає повну фінансову підтримку для навчання за гуманітарними та суспільнознавчими дисциплінами. Програма спрямована на підтримку студентів, які планують отримати ступінь кандидата наук в своїй країні, і не передбачає отримання наукового ступеню у Великобританії.

3) Програми для науковців:

Літня програма візитів у коледжі Кем-бриджського університету - академічний візит до Кембриджу впродовж місяця з метою продовження досліджень, розпочатих у власній країні та встановлення нових зв'язків з певним факультетом. Лише науковці та вчені із значним академічним досвідом запрошуються до участі у програмі.

Програма візитів у коледжі Оксфордського університету - одно- або тримісячна програма візитів, яка надає можливість працювати в Оксфордських бібліотеках чи консультуватися за предметами зі спеціалістами з університету.

ЦЄУ Літній Університет - це академічна програма для викладачів університетів та адміністраторів, що пропонує дво-, три- та чотиритижневі курси з суспільнознавчих та гуманітарних дисциплін.

Ресурсний Центр ЦЄУ з навчальних планів - це програма для викладання суспільнознавчих наук, яка допомагає подолати труднощі з наявністю матеріалів для розробки курсів та реформи навчального плану. Учасники зосереджують свою увагу на розробці навчального плану певного курсу.

ЦЄУ/НЕSР Літні школи зосереджені на дисциплінах та темах, для яких існує потреба в розробці нового навчального плану та матеріалів. Науковці в регіоні та спеціалісти на заході, які є експертами в своїх галузях, будуть викладати курси за інтерактивними методами. Для участі потрібно подати самостійну письмову роботу з дослідницького проекту. Програма розвиваючих стипендій надає регіональним науковцям, які розробляють або хочуть переглянути курс для аспірантури, одномісячну стипендію в ЦЄУ.

ЦЄУ/НЕSР Міжнародна освітня стипендіальна програма надає стипендії для досліджень від одного до шести місяців її результатом має бути друкована робота в галузі гуманітарних чи суспільнознавчих наук або дослідження, що має практичне спрямування. Стипендія поділяється на дві категорії для молодших і старших науковців.

Серія Попперівських семінарів - однотижневі семінари, які сприяють поширенню ідей Карла Поппера про відкрите суспільство та відкриту науку.

Регіональний семінар з культури та гендеру запрошує 20 науковців з регіону, які працюють в галузі тендерних наук, на серію дво-, три- або чотириденних семінарів.

Інститут Південно-східної Європи надає підтримку різноманітним ініціативам Балканських країн з метою сприяння об'єктивному міждисциплінарному розумінню минулого та сьогодення цього регіону. Заходи за програмою включають в себе конференції, дослідницькі проекти тощо.

Конкурс на розробку нових навчальних програм - програма для викладання суспільнознавчих дисциплін, яка допомагає подолати обмеження у матеріалі для розробки курсів та реформ навчальних планів. Учасники зосереджують увагу на опрацюванні плану певного курсу та методичного забезпечення до нього.

Програма розвитку викладацького складу надає можливість учасникам провести один семестр у США, а наступний семестр у власній країні, викладаючи певний предмет. Конкурс поширюється лише на акредитовані навчальні заклади.

4) Грантові програми:

Соросівська програма додаткових грантів на навчання надає фінансову допомогу для громадян колишнього Радянського Союзу та Східної Європи для продовження навчання з гуманітарних та суспільнознавчих наук за межами власної країни. Студенти певних груп громадян (Роми, біженці, національні меншини) особливо заохочуються до участі у програмі.

Загальна програма додаткових грантів на дослідження має на меті допомогти студентам продовжити отримання кандидатського ступеню (Ph.D.) з гуманітарних та суспільнознавчих дисциплін в акредитованих університетах Західної Європи, Азії, Австралії та Північної Америки. Гранти надаються на відшкодування лише однієї із статей: витрати на навчання, витрати на проживання або інше.

Гранти для візитів в рамках мережі інституцій. Програми підтримки вищої освіти (НЕSР) надаються для організації візитів студентів та викладачів до інститутів мережі програм підтримки вищої освіти з метою академічного та наукового обміну. Грант відшкодовує витрати на подорож, проживання та купівлю книг.

5) Медичні програми

Зальцбурзькі семінари сприяють обміну досвідом американських лікарів та їхніх колег зі Східної Європи та колишнього Радянського Союзу. Мета семінарів представити найновіші досягнення у медицині та провести діалог між лікарями нових незалежних держав та Сполучених Штатів. Семінари влаштовуються на базі відомих клінік Австрії.

Програми медичного стажування Австро-американскої Фундації та Інституту Відкритого Суспільства пропонують стажування учасникам Зальцбурзьких семінарів терміном від одного до трьох місяців в Австрії за фахом. Програма відшкодовує витрати на проїзд та проживання впродовж усього часу перебування на стажуванні.

Назад