Соросівська програма додаткових грантів на навчання

Програма покликана допомогти громадянам Центральної та Східної Європи, країн колишнього Радянського Союзу та Монголії, які навчаються в межах регіону, але за межами своєї країни. Програма надає гранти:

  1. студентам, які вивчають суспільні та гуманітарні науки, образотворче та виконавське мистецтво і які вже мають попередню домовленість з іншими інституціями про оплату частини коштів за навчання;
  2. студентам специфічних категорій громадян: циганам, біженцям, людям, які шукають політичного притулку, депортованим.

Гранти надаються тільки на один академічний рік, їхні розміри складають від 1000 до 5000 доларів США. Гранти надаються студентам та аспірантам, які навчаються у акредитованих закладах вищої освіти поза батьківщиною чи країною постійного проживання в одній з таких держав: Албанії, Азербайджані, Боснії та Герцеговині, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Литві, Македонії, Молдові, Монголії, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Словенії, Таджикистані, Угорщині, Узбекистані, Україні, Хорватії, Чеській Республіці, Югославії.

Загальна програма додаткових грантів на дослідження

Дана програма має на меті сприяти аспірантам, що працюють в галузі гуманітарних або суспільних наук, в проведенні досліджень, кінцевою метою яких є здобуття наукового ступеню кандидата наук або його еквіваленту, в одному з ліцензованих університетів Західної Європи, Азії, Австралії та Північної Америки. Грант надається на один рік, але можливе його продовження ще й на другий рік. Гранти розраховані на відшкодування витрат лише в одній з таких категорій:

  1. Плата за навчання - грант не може складати більше ніж 50% плати за навчання;
  2. Витрати на прожиття - особи, яким вдалося забезпечити оплату свого навчання, можуть одержати грант на відшкодування витрат на житло й харчування;
  3. Інше - для осіб, яким вдалося забезпечити оплату свого навчання і проживання, але яким не вистачає коштів на додаткові витрати, таких як переїзд до або з країни навчання, придбання книг та інших матеріалів, медична страховка і т.п.

Грант не надається на відшкодування витрат в усіх трьох категоріях. Тільки ті особи, що мають документальне підтвердження про наявність інших джерел фінансування, можуть одержати грант. Гранти виділяються на основі аналізу таких показників, як академічні досягнення кандидатів, наукова цінність дослідження, довгострокові плани кандидатів на майбутнє та потреба у фінансовій допомозі.

Програма стратегічних досліджень IBC

Учасники цієї програми ІВС (Будапешт) працюють над дослідженням та розвитком стратегій програм мережі фундацій Сороса. ІВС пропонує здійснити індивідуальні, практичні, стратегічні дослідження, висунути пропозиції щодо проектів у таких галузях: дошкільна, початкова, середня та вища освіта, культура па заклади культури,, правознавство та права людини, громадське самоврядування, громадянське суспільство та розбудова його інституцій, ЗМІ, права циган та інших меншин, економічна реформа та освіта в галузі менеджменту, видавнича та бібліотечна справа, електронні комунікації, медицина та охорона здоров'я, гендерні питання.

Переможці конкурсу отримують гранти на проведення великих за обсягом незалежних досліджень, монографій, розробку та/або втілення експериментальних проектів або на іншу діяльність, результатом якої стане залучення нової важливої інформації, генерація думок та ідей щодо розбудови відкритого суспільства в країнах колишнього Радянського Союзу, Центральної, Східної Європи та Монголії. Дослідження можуть торкатися проблем однієї країни або мати загальнорегіональний характер. Окрім основної роботи, над підготовкою проектів, стипендіати щонайменше тричі на академічний рік зустрічатимуться в Будапешті, консультуватимуть мережу соросівських фундацій у розвитку їхніх стратегій та політики, а також готуватимуть короткі рекомендації щодо стратегії в своїй сфері дослідження.

Учасники конкурсу повинні бути віком до 35 років, постійно проживати в одній з таких держав: Албанії, Азербайджані, Боснії та Герцеговині, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстані, Киргизстані, Латвії, Литві, Македонії, Молдові, Монголії, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Словенії, Таджикистані, Угорщині, Узбекистані, Україні, Хорватії, Чеській республіці, Югославії. Аплікаційні документи подаються англійською мовою, тож учасники конкурсу повинні відмінно нею володіти.

Гранти для візитів в рамках мережі і інституцій.
Програми підтримки вищої освіти (НЕSР).

Ціль цього гранту сприяти візитам викладачів та студентів з мережі НЕSР (Іпtегпаtіопаl Ніgher Еdисаїіоп Sиррог Ргоgгаm). На період надання гранту учасники мають розробити та впровадити новий навчальний план та методику викладання в одній з гуманітарних або суспільствознавчих наук. Грант відшкодовує дорожні витрати, витрати на проживання та придбання книжок (для студентів і викладачів). Студенти мають бути звільнені від сплати за навчання в інституції, що приймає візит. Грант виділяється для поїздки в іншу країну, тож не може бути використаний для поїздки до країни, громадянином якої є кандидат. Грант також не розрахований на поїздки в або з ЦЄУ, в будь-яку літню школу, на будь-які курси, семінари або конференції.

Назад